Outsourcing – umowa o pracę

Korzyści z outsourcingu są oczywiste. Poprzez zmniejszenie obciążenia firma może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Kolejną ważną kwestią są oszczędności. Powstaje na przykład poprzez eliminację niezbędnych szkoleń dla własnych pracowników. Benchmark dla outsourcingu to co najmniej 20% oszczędności. Zadanie to jest zatem realizowane bardziej wydajnie i z wyższą jakością. Wraz ze strategicznym partnerem, takim jak Balticpersonal GmbH, otwierają się nowe obszary działalności.

Oferujemy następujące opcje:

Outsourcing wewnętrzny oznacza na przykład przeniesienie obszaru zadań do jednostki zależnej. Możliwe jest także uruchomienie nowej firmy w celu outsourcingu pola. Jest oczywiste, że taka praktyka ma miejsce głównie w dużych firmach.
Business Process Outsourcing: przetłumaczony na język niemiecki, oznacza to zarówno outsourcing procesów biznesowych. Oznacza to, że pełna linia biznesowa jest zlecana stronom trzecim. Ważne: nie tylko zadania, ale także kontrola jest zlecana na zewnątrz.

Scroll to Top